For Matrix Chat: Go to the invite link at https://gitlab.matrix.msu.edu/matrix